Huisreglement

1. Minimale leeftijd 18 jaar; legitimatie is verplicht wanneer het beveiligingspersoneel daar om vraagt.
– Minimum age 18 years: Identification must be provided when prompted by the security team.

2. Aanwijzingen van beveiligingsmedewerkers dienen stipt te worden opgevolgd.
– The instructions of the security team must be followed at all times.

3. Er geldt een visitatieplicht (ook voor tasjes).
– There is a mandatory search (Also for bags).

4. Bij het betreden van de locatie is het verplicht een geldig ticket in bezit te hebben. Wanneer deze gescand is verliest deze geldigheid en kunt u niet nogmaals binnen komen met deze ticket. Dit betekent dat wanneer u de locatie verlaat u niet terug naar binnen kunt zonder nieuwe, geldig ticket. Binnen = binnen, buiten = buiten.

– You must be in possession of a valid ticket to enter the location. Tickets are no longer valid after they have been scanned. Re-entry is therefore not possible with the same ticket after you have left the location.

5. Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om professionele foto- of videocamera’s mee naar binnen te nemen.

– It is not permitted to bring professional video and/or photo equipment into the location without the consent of the organization.

6. Jassen dienen opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde lockers. De organisatie wijst iedere aansprakelijkheid af waar het gaat om verlies, diefstal of schade van jassen die in de lockers zijn opgeborgen. Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden bij de Lockerbalie.

– Jackets are to be stored in the lockers. 
The organization is not liable for any loss, theft or damage to items stored in the lockers. See general conditions at the locker station.

7. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

– Visitors that are clearly under the influence of drugs or alcohol will be refused admittance to the location.

8. Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt toegang geweigerd.

– A calm demeanor and behavior is a foremost requirement. Any signs of aggression will result in refusal of admittance.

9. Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende rassen, sexe, religies en culturen, die tijdens een clubnacht aanwezig zijn. Met name streeft de organisatie een gay-vriendelijke sfeer na.

– A tolerant and positive attitude towards all ethnicities, sexes, religions and cultures is expected of the visitors of the location. A gay friendly atmosphere is a primary goal of this location.

10. De organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. Maassilo / Now&Wow Club is een event locatie die zich richt op de jonge, trendy en modebewuste bezoeker. Kleding moet passen binnen de gelijkgestemdheid die de locatie nastreeft. Voor mannen geldt geen tasjes (schouder en/of heup), geen petjes en/ of kleding van het merk Louis Vuitton, geen opzichtige gouden of zilveren kettingen, truien en/ of sweaters van stripfiguren, stropdassen, pakken en dito glimmende schoenen. Trainingspakken en t-shirts voorzien van voetballogo en/of club en sportschoenen.

– The organization maintains the right to refuse admittance on the basis of inappropriate attire. Maassilo/Now&Wow Club is a location for young, trendy and fashion conscious people. Attire must promote the equality that the location strives for. Men are not permitted to bring bags (Shoulder and/or hip), caps, Louis Vuitton clothing, gaudy gold or silver necklaces, sweaters and vests featuring comic book characters, neckties, suits or shiny shoes, jogging outfits and clothing featuring logos of sports teams or sport shoes.

11. Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen danwel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt toegang (ook in het vervolg) geweigerd.

– Visitors that exhibit loud behavior, damage property, litter or urinate publicly when leaving the location, will be refused admittance in the future.

12. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna – bij herhaling – volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

– As a result of behavior that is viewed as obstructive, threatening, intimidating or unwanted, a warning will be given. Should the aforementioned behavior persist, we will remove the perpetrator(s) and future admittance to the venue will be refused.

13. We houden ons het recht voor groepen groter dan 3 te weigeren.

– We reserve the right to refuse groups larger than 3 persons.

14. Samenscholing van vier of meer personen in de locatie is niet toegestaan en kan leiden tot verwijdering uit de locatie.

– Congregation of groups consisting of four or more people is not permitted and can lead to removal from the venue.

15. Bij overtredingen en misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie.

– By any instances of a crime being committed, we will inform the authorities.

16. Het is niet toegestaan drank of etenswaren van buitenaf mee naar binnen te nemen. Ter voorkoming van zwerfafval buiten is het ook niet toegestaan met drank of etenswaren naar buiten te gaan.

– It is not permitted to bring any food or drink items into the location. To avoid littering, it is also not permitted to take food or drink items purchased inside the location outside.

17. Het gebruiken of verhandelen van drugs is streng verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs (pillen, etcetera), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van betreffende persoon / personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.

– Dealing drugs is forbidden. Any dealing of hard drugs will result in the confiscation of the items, removal of the person/people involved from the premises and any future entrance will be refused.

18. Slag-, steek- of vuurwapens zijn verboden en worden – indien aangetroffen – door de beveiligingsbeambte ingenomen. Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij onverwijld de politie en wordt toegang tot de club ook in het vervolg ontzegd.

– Weapons are forbidden in the venue. Should someone be found to have weapons on their person, said weapons will be confiscated by our security team. The authorities will be notified in cases of firearms and any future admittance into the venue will be refused.

19. Maassilo / Now&Wow Club en organisaties die feesten in Maassilo en Now&Wow Club geven conformeren zich aan het lokale beleid van de Politie Rotterdam. Dit is ‘zero tolerance’. Onder toezicht van de politie worden naast drugs, wapens, vloeibare stoffen, deodorant, schrijfwaren (stiften, pennen, fineliners, potloden etc.), voedselwaren, parfum, spuitbussen, stickers, tape etc. ingenomen en weggegooid. Wees verstandig en neem dit soort middelen niet mee.

– Maassilo, Now&Wow Club and organizations that host events in the Maassilo and Now&Wow Club adhere to the all policies enforced by the Rotterdam Police. This means ‘Zero Tolerance’. Under the supervision of the police, we will confiscate and dispose of the following items: drugs, weapons, liquids, deodorants, writing equipment (markers, pens, fineliners, pencils etc.), food, perfumes, spray canisters, stickers, tape etc. Use your best judgement and leave these at home.

20. Indien u tijdens het bezoeken van Maassilo en Now&Wow Club medicijnen moet gebruiken dient u de meegebrachte medicijnen in originele verpakking mee te nemen. De verpakking moet voorzien zijn van uw naam en dosering erop. Tevens dient u een doktersverklaring te kunnen overleggen. Medicijnen worden bij de EHBD – voorzien van uw naam en telefoonnummer – in bewaring genomen alwaar u uw medicijnen ook kunt gebruiken.

– If you are required to take medication while visiting the Maassilo/Now & Wow Club, they must be brought in their original packaging and be labelled with your name and dosage. You must be in possession of your doctor’s prescription. All medication will be brought to our EHBD, where you will be able to take them.

21. Voor een ieders veiligheid wordt gebruik gemaakt van beveiligingscamera’s. Een ieder die de Maassilo / Now&Wow Club bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen zonder toestemming vooraf in het openbaar gepubliceerd worden. Bezoeker doet bij het betreden van de Maassilo en Now&Wow Club en nabij gelegen terreinen afstand van haar portretrecht.

– For everyone’s safety, we make use of security cameras. Maassilo/Now&Wow Club reserves the right to record any persons entering the venue. These recordings may be made public without consent of the persons being recorded. Visitors of the Maassilo/Now & Wow Club give up their portrait right when in or around the venue.

23. De organisatie sluit aansprakelijk voor enige vorm van persoonlijke en/of materiële schade die u als bezoeker kunt oplopen tijdens uw bezoek aan de Maassilo / Now&Wow Club nadrukkelijk uit.
– The organization is not liable for any personal or material damages that occur when attending an event at Maassilo/Now&Wow Club.

24. Wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook, dan kunt u die schriftelijk bij de directie van de Maasilo / Now&Wow Club melden. Klachten dienen binnen drie dagen na het moment van ontstaan te worden gemeld, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.

– Complaints of any nature should be directed towards management of Maassilo/Now & Wow Club in written form. Complaints should be received within 3 days of the occurrence of the issue. Failure to do so will refute the validity of the claim.

De kosten van uw evenement

Vraag hier gemakkelijk een vrijblijvende offerte aan om de kosten van uw evenement in kaart te brengen!

Heeft u vragen over het organiseren van een (zakelijk) evenement? Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur via info@maassilo.com of 010 476 24 52